Hakkımızda

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, 11 Mayıs 2005'te ailelere, çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve şirketlere çeşitli hizmetler üretmek üzere Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından İstanbul'da kuruldu.


Üstün Dökmen Akademinin psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak amacıyla Eylül 2009 tarihinden itibaren bu hizmetler "Psikoloji Dünyası" markasıyla verilmeye başlandı.

Akademinin okul öncesi eğitim alanındaki hizmetleri, "Küçükşeyler Anaokulu" markası ile 2006 yılında yine kurucularımız tarafından çocuklar için yola çıkarılmış bir proje olarak hayata geçti.

Üstün Dökmen Akademi, okul öncesi eğitimciler, psikologlar, okul iyileştirme ve program geliştirme uzmanlarından ve marka geliştirme ve kurumsal iletişimcilerden oluşan kalabalık bir ekipten oluşmaktadır. Kurucularımız önderliğinde, ülke çapında okul öncesi eğitimin standartlarını belirliyor ve çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilinci ve sorumluluğu ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

Üstün Dökmen Akademi, ekibinde yer alan bilim insanları ile titiz bilimsel araştırmalar ve sistematik değerlendirmeler yaparak her düzeyde eğitimin etkinliğini artırmaya kararlıdır.

Marka ve eğitim işbirliğimizin olduğu okullarımız için Türkçe ve İngilizce eğitim programını, program kapsamında eğitsel süreçleri destekleyecek materyalleri ve çocukların gelişimsel resmini bir bütün olarak ortaya koyan ölçme ve değerlendirme sistemlerini geliştiriyoruz.


Ailemizin en önemli parçası olan müdür ve öğretmenlerimizi yoğun bir merkezi eğitimle yeni döneme hazırlıyor, kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri yıl içinde organize ediyoruz.
Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psikolog Süleyman Hecebil önderliğinde her ay yapılan toplantılarla Küçükşeyler Anaokullarında eğitim programının temelini oluşturan yaşamın içinden proje konularını titizlikle seçiyor ve çocuklarımızın okulda geçirdikleri zamanın bütününü adım adım planlıyoruz.

Küçükşeyler Anaokullarında hedef kitlemiz olan, 3-6 yaş arası çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini dikkate alarak, eğitim programımızı, oyunlaştırarak verdiğimiz kavramlar çerçevesinde hazırlıyoruz.

Dinamik dönüş yaklaşımı ile alanda çalışan öğretmenlerimizden aldığımız her türlü uygulama bilgisini/pratiği teori ile harmanlıyor, çocuklarda öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir öğretim tasarımı ile programımıza şekil veriyoruz.

Sanat, drama, fen-doğa, bilim ve düşünme becerilerine dayalı çeşitli etkinliklerle çocuklarımızdaki merak duygusunu canlı tutmayı, sorgulamayı ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz.

Okul geliştirme çalışmaları kapsamında okullarımızın çocuklar/öğrenciler ve veliler için ürettiği hizmetleri geliştirmelerine/iyileştirmelerine destek oluyoruz. Bu süreçte, okullarımızın bireysel ihtiyaç ve taleplerini göz önüne alarak, her alanda gelişimlerini destekleyecek adımları araştırmaya dayalı yöntem ve tekniklerle atıyoruz.

Tüm bu hizmetlerimizi kurumsal iletişim kanalımız ile sosyal medya, web sitesi, videolar, makaleler ve canlı yapılan konferans/seminerler ile velilerimiz ve anne-babalar ile düzenli olarak paylaşıyoruz.